IT Security als service

Image

Waarom IT Security? 

IT is essentieel voor het MKB, hackers liggen op de loer

IT wordt steeds belangrijker, echter hebben MKB-bedrijven vaak geen medewerker die het gehele bedrijf overziet en veilig houdt. Dat heeft in het huidige dreigingsbeeld tot gevolg dat het grootste deel (67%) van de cyberaanvallen is gericht op het MKB. De totale jaarlijkse schade van cyber- criminaliteit in Nederland is inmiddels meer dan 10 miljard euro. Dit is vergeleken met de 1 miljard euro schade aan ‘reguliere’ diefstal opvallend hoog. Dit komt doordat IT security bij MKB-bedrijven vaak nog ondermaats is. Het Cybernetwerk Drechtsteden biedt daarom de IT Security ondersteuning aan. 

Wat is IT security als service? 

Inventarisatie risico's, begeleiding inrichting maatregelen en periodieke controle. 

Deze dienst zorgt ervoor dat je IT omgeving en bedrijfsgegevens goed beveiligd worden. Het traject start met het uitvoeren van een security scan, waarbij de risico’s voor je bedrijf worden bepaald. Vervolgens worden de noodzakelijke maatregelen geïdentificeerd en bepaald welke maatregelen er uitgevoerd gaan worden. Vervolgens wordt er periodiek getest, op locatie en van buitenaf, of je systemen en bedrijfsgegevens nog veilig zijn. Gaat er onverhoopt iets fout? Dan begeleiden we je met het verhelpen van de problemen, zodat de oude situatie weer snel hersteld is.

Image

Inventarisatie risico's en maatregelen

De IT risico’s duidelijk in beeld door middel van onze scan. De scan inventariseert waar je bedrijf het meest afhankelijk is van IT en bepaalt de impact van een storing, hack of diefstal van gegevens. Vervolgens worden de maatregelen die passend zijn voor je bedrijf bepaalt.

Inrichten van maatregelen en periodieke controle

Het veilig maken van je bedrijf is geen eenmalige actie. Daarom helpt deze dienst je continu – het hele jaar door – tegen een laag vast bedrag. Geen hoge advieskosten én blijvend veilig.

Je wordt ondersteund bij de inrichting van de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Hackers zitten helaas niet stil en vinden steeds nieuwe manieren, daarom is het erg belangrijk om periodiek te testen of bedrijf nog goed beveiligd is. De IT security manager komt meerdere keren per jaar langs om te beoordelen of de maatregelen werken en je bedrijf nog goed beveiligd is. Als het nodig is, dan wordt er geadviseerd welke extra maatregelen nodig zijn.

  • Security scan

    Als eerste stap wordt een security scan uitgevoerd, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de schade die uw bedrijf loopt bij uitval van systemen of verlies & diefstal van gegevens. Hierbij wordt ook uw IT omgeving geïnventariseerd. Zo ontstaat een goed beeld van uw IT en AVG risico’s.

  • Maatregelen bepalen

    Op basis van het risicoprofiel wordt beoordeeld welke maatregelen aanwezig zijn en welke maatregelen nog in uw organisatie ontbreken. Hieruit volgt een actieplan, waarin de nog te treffen maatregelen zijn opgenomen. Hiermee wordt uw bedrijf goed beveiligd en wordt AVG ingericht.

  • Uitvoeren en controleren

    De IT security manager gaat voor u aan de slag om de maatregelen uit te voeren en zorg te dragen dat de IT security en AVG risico’s worden beperkt. Meerdere keren per jaar komt hij bij uw bedrijf op locatie om controles uit te voeren en te bekijken of maatregelen goed werken. Constateren wij een hoog risico? Dan hoort u dit natuurlijk direct.

Vraag hier informatie aan
over IT security as a service