Toolkit 

Op deze pagina staan de verschillende doe het zelf componenten opgenomen waarmee je jouw bedrijf veilig kunt maken. De eerste stap is het uitvoeren van de IT-inventarisatie. Tijdens deze stap brengt u zelf uw IT-omgeving in kaart. Aansluitend aan de IT-inventarisatie kunt u de risico-analyse uitvoeren. Aan de hand van een template bepaalt u waar de grootste risico's liggen binnen de organisatie. Tot slot geven we in de toolkit 10 tips om uw IT-omgeving veilig te maken. Vraag hier gratis de volledige toolkit aan.

 

IT-inventarisatie

Door middel van een template biedt het CND u de mogelijkheid om zelf uw IT-inventarisatie uit te voeren. De IT-inventarisatie heeft als doel:

  • Inventarisatie bedrijfsgegevens en (cloud) applicaties;
  • Inventarisatie IT systemen en leveranciers;
  • Analyse ontwerp bestaande IT security maatregelen (mensen, techniek, beleid en proces). 

Aansluitend aan de IT-inventarisatie kunt u de risico-analyse uitvoeren door middel van de risico-analyse template van het CND. 

Risico-analyse

Organisaties hebben te maken met tal van dreigingen met de daaraan samenhangende risico’s. Een risico bestaat uit de kans dat de dreiging werkelijkheid wordt, en het gevolg hiervan. Soms leiden organisaties flinke verliezen door slecht risicomanagement, waar risicoanalyse een onderdeel van is. Risicoanalyse helpt u om de dreigingen in kaart te brengen waarna er mogelijk passende maatregelen genomen worden.

Het analyseren van de risico’s heeft als doel:

  • Inzicht te krijgen in de risico’s die de realisatie van het gewenste beveiligingsniveau in gevaar kunnen brengen;
  • Het gewenste niveau van informatiebeveiliging vast te stellen in de vorm van een classificatie van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en gegevensverzamelingen;
  • Inzicht te krijgen in de kwaliteit en de effectiviteit van de bestaande en eventueel nog gewenste beveiligingsmaatregelen;
  • Prioriteiten te bepalen voor de verbetering van de bestaande situatie.

Top 10 tips voor IT-beveiliging

Tegenwoordig worden we steeds afhankelijker van het internet. Dit komt vooral doordat het internet veel kansen biedt. Helaas zijn er ook kwaadwillenden die hier misbruik van maken. Criminaliteit via internet neemt toe, waarbij iedereen slachtoffer kan worden. Phishing, gijzelsoftware, oplichting en spam kunnen grote schade aanbrengen aan u of uw organisatie. We geven u in onze toolkit 10 tips om uw IT-omgeving te beveiligen zodat de kans op het verlies van data klein wordt gemaakt. 

Vraag hier gratis onze Toolkit aan