Cyber Netwerk Drechtsteden

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB-samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB-bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering kunnen vormen.

Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND-bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

Samenwerkingsverband

Het Cyber Netwerk Drechtsteden is een samenwerkingsverband bestaande uit VitrumNet B.V., HBO Drechtsteden, Hoek en Blok IT Advisory en IMC Organisatie Personeel Subsidie BV. Samen met haar strategische partners Digital Mainport Drechtsteden, het landelijke Digital Trust Center, de Federatie van Samenwerkende Ondernemingsverenigingen Drechtsteden, de Vereniging Werkgevers Drechtsteden en de Stichting Drechtsteden Onderneemt is het samenwerkingsverband stevig verankert in de regio. De partners in het Cyber Netwerk Drechtsteden vormen door hun complementariteit een solide basis om het thema Cyberweerbaarheid in de regio Drechtsteden op de kaart te zetten.

Aanpak

Het Cyber Netwerk Drechtsteden wil de Cyberweerbaarheid van bedrijven in de Drechtsteden vergroten door de ontwikkeling van een off- en online netwerk waar gewerkt wordt aan het vergroten van Cyberbewustzijn door de impact en risico’s van Cyberdreigingen aan de orde te stellen. In het netwerk wordt informatie gedeeld en worden tools aangereikt waar bedrijven hun cyberweerbaarheid mee kunnen versterken. Het Cyber Netwerk Drechtsteden is voor alle bedrijven binnen de regio Drechtsteden.Dit is een officiële V-ID verificatie widget.
U kunt deze terminal gebruiken om te controleren of een Cyber Netwerk-document dat u heeft ontvangen, authentiek en onveranderd is.

Project Partners:

Logo
Logo
Logo
Logo

Strategische Partners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Adres:

Stationsplein 4J
3331 JJ Zwijndrecht


Telefoonnummer:

+31 (0)78 76 20 798


E-mail:

info@cybernetwerk.nl