Welkom

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB-samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB-bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering kunnen vormen.

Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND-bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

Enquête: Cybersecure handelen

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven en de werknemers van bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen kunnen vormen. Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

Deze enquête helpt bij het verkrijgen van inzicht in het cybersecure handelen van bedrijven en de medewerkers van bedrijven in de regio Drechtsteden.

Alvast bedankt voor het deelnemen.

 

Klik op VOLGENDE om te starten

Op welke afdeling bent u actief?
In welke sector is het bedrijf waarvoor u werkt actief?

Op het gebied van beveiliging van IT dan ben ik

Geef jouw reactie op de volgende stellingen met het antwoord dat het meest van toepassing is:

Wanneer ik er op word gewezen om een software update te installeren dan doe ik dat meteen
Ik probeer er voor te zorgen dat de programma’s die ik gebruik up-to-date zijn.
Als ik voor een iets langere periode geen gebruik maak van mijn computerscherm dan is mijn scherm automatisch ‘gelocked’.
Ik gebruik een PIN of een passcode om mijn telefoon te beveiligen.
Ik gebruik een PIN of een passcode om mijn tablet of laptop te beveiligen.
Als ik een ‘veiligheids’ probleem ontdek, ga ik verder met waar ik mee bezig was. Met de gedachte: iemand anders pakt dat probleem wel op.
Als iemand me een link stuurt open ik die zonder eerst te verifiëren waar de link naartoe leidt.
Ik ga na of mijn anti-virus software zichzelf regelmatig update.
Als ik over websites browse, dan ga ik eerst met mijn muis over de links om te zien waartoe ze leiden, alvorens ik er op klik.
Ik baseer de veiligheid van een website op de uitstraling van de website en het gevoel dat ik er bij heb in plaats van dat ik let op de URL bar.
Ik verander pas mijn wachtwoorden als wordt aangegeven dat het moet.
Ik gebruik verschillende wachtwoorden voor de verschillende sites en accounts die ik gebruik.
Ik gebruik geen speciale karakters in mijn wachtwoord als er niet om wordt gevraagd.
Als ik een nieuwe online account aanmaak dan probeer ik het wachtwoord complexer op te stellen dan dat de website waar het wachtwoord voor is vraagt.
Ik voed websites met informatie zonder dat ik er op let of die informatie veilig gebruikt gaat worden.
Werkgever
Mijn werkgever geeft mij de handvatten om cyber secure te werken.
Er worden trainingen of workshops georganiseerd zodat cyber secure werken wordt aangemoedigd.
Mijn werkgever heeft maatregelen getroffen om IT en bedrijfsgegevens te beveiligen
Deze maatregelen zijn inzichtelijk voor het personeel
Het zit in de bedrijfscultuur om cyber secure te werken
Als ik cybercrime vermoed weet ik waar ik moet aankloppen
Als ik cybercrime vermoed weet ik wat ik moet doen

De enquêteresultaten worden uitsluitend voor dit project gebruikt, met inachtneming van onze Privacy Statement.


Wilt u terugkoppeling op de uiteindelijke enquêteresultaten? Vult u dan onderstaand uw e-mailadres in:

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Samenwerkingsverband

Het Cyber Netwerk Drechtsteden is een samenwerkingsverband bestaande uit VitrumNet B.V., HBO Drechtsteden, Hoek en Blok IT Advisory en IMC Organisatie Personeel Subsidie BV. Samen met haar strategische partners Digital Mainport Drechtsteden, het landelijke Digital Trust Center, de Federatie van Samenwerkende Ondernemingsverenigingen Drechtsteden, de Vereniging Werkgevers Drechtsteden en de Stichting Drechtsteden Onderneemt is het samenwerkingsverband stevig verankert in de regio. De partners in het Cyber Netwerk Drechtsteden vormen door hun complementariteit een solide basis om het thema Cyberweerbaarheid in de regio Drechtsteden op de kaart te zetten.

Aanpak

Het Cyber Netwerk Drechtsteden wil de Cyberweerbaarheid van bedrijven in de Drechtsteden vergroten door de ontwikkeling van een off- en online netwerk waar gewerkt wordt aan het vergroten van Cyberbewustzijn door de impact en risico’s van Cyberdreigingen aan de orde te stellen. In het netwerk wordt informatie gedeeld en worden tools aangereikt waar bedrijven hun cyberweerbaarheid mee kunnen versterken. Het Cyber Netwerk Drecht is voor alle bedrijven binnen de regio Drechtsteden.Dit is een officiële V-ID verificatie widget.
U kunt deze terminal gebruiken om te controleren of een Cyber Netwerk-document dat u heeft ontvangen, authentiek en onveranderd is.

Project Partners:

Logo
Logo
Logo
Logo

Strategische Partners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Adres:

Stationsplein 4J
3331 JJ Zwijndrecht


Telefoonnummer:

+31 (0)78 76 20 798


E-mail:

info@cybernetwerk.nl