€100.000 voor Onderzoeks- en Projectvoorstellen ter Verbetering van Slachtofferbescherming bij Online Criminaliteit

In de snel evoluerende digitale wereld is cybersecurity een steeds belangrijker onderwerp geworden. De toenemende activiteiten op internet brengen echter ook risico’s met zich mee, vooral op het gebied van online criminaliteit en cybercrime. Daarom willen we je informeren over de volgende subsidie.

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) is actief op zoek naar onderzoeks- en projectvoorstellen die zich richten op het verbeteren van de bescherming van slachtoffers van online criminaliteit. Of het nu gaat om online fraude, phishing, ransomware of andere vormen van cybercrime, de impact op slachtoffers is aanzienlijk. Daarom worden projecten ondersteund die slachtoffers helpen en hun veerkracht vergroten.

Dit is een kans om een verschil te maken en bij te dragen aan een veiligere digitale samenleving. Indien je een onderzoeks- of projectvoorstel hebt dat de positie van slachtoffers van online criminaliteit kan verbeteren kan je hiervoor een bijdrage krijgen. Zelfs als het voorstel niet direct aansluit bij de genoemde thema’s, maar wel gerelateerd is aan online criminaliteit en cybercrime, kan je nog steeds in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Om in aanmerking te komen dien je uiterlijk 17 september 2023 je voorstel in bij SASS. De financiële bijdrage kan oplopen tot €100.000,- voor het project. Meer informatie vind je op de website van SASS.