Internationale cyberstrategie: Kabinet neemt stappen naar een veiligere digitale omgeving.

Bron: Rijksoverheid

Een steeds meer digitaliserend Nederland maakt ons kwetsbaar voor cybercriminelen. Cybersecurity
is daarom al enige tijd een agendapunt van het kabinet. Zo is er nu een nieuwe internationale
cyberstrategie voor de periode 2023 tot 2028. De internationale cyberstrategie moet richting geven
aan het Nederlandse beleid op het gebied van cybersecurity. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid
voor de digitale veiligheid weghalen bij het individu en met zo veel mogelijk landen afspraken maken
over hoe we omgaan met het digitale domein. De Nederlandse strategie rust op 3 doelstellingen:

  1. Tegengaan van cyberdreigingen van staten en criminelen
  2. Versterken van democratische en mensenrechtelijke principes online
  3. Behoud van een wereldwijd verbonden, open, vrij en veilig internet
    Wil je meer weten? Op de website van de Rijksoverheid lees je in detail wat de nieuwe strategie van
    het kabinet inhoudt.