Enquête: Cyber Netwerk Drechtsteden

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico’s die digitalisering en cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering kunnen vormen. Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

De enquête helpt u bij het verkrijgen van inzicht in het belang van IT voor uw bedrijf en de maatregelen die u kunt treffen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Klik op VOLGENDE om te starten

1. Algemene vragen over u en uw bedrijf

Waar is uw organisatie gevestigd?
Op welke afdeling bent u actief?
In welke sector is uw organisatie actief?
Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam binnen uw organisatie (intern + inhuur)?
In welke mate ziet u IT als een kritische succesfactor voor uw bedrijf?
Staan beveiliging en continuïteit van IT op de agenda van de directie?

2. Vragen over het belang van IT voor het bedrijf

Is een inventarisatie van de belangrijkste systemen voor uw bedrijf uitgevoerd?
Is er een actueel overzicht van IT applicaties en systemen in uw organisatie aanwezig?
In welke mate zijn uw bedrijfsprocessen afhankelijk van IT?
Hoeveel schade loopt uw organisatie na 1 uur op als uw belangrijkste IT systemen uitvallen?
Hoeveel schade loopt uw organisatie na 1 dag op als uw belangrijkste IT systemen uitvallen?
Hoeveel schade loopt uw organisatie na 1 week op als uw belangrijkste IT systemen uitvallen?
In welke mate zijn uw bedrijfsgegevens vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig?
In welke mate werkt u met persoonsgegevens van zakelijke klanten of consumenten?
Hoeveel schade loopt uw organisatie op als bedrijfs- of klantgegevens op straat komen te liggen?

3. Vragen over de getroffen beveiligingsmaatregelen

Is er een overzicht van de maatregelen om uw IT- en bedrijfsgegevens te beveiligen gedocumenteerd?
In welke mate is het beheer van IT uitbesteed?
Hoe zeker weet u dat de beveiliging van uw systemen op orde is?
Worden medewerkers getraind in de veilige omgang met IT en informatie?
Worden gebruikersaccounts met bijbehorende rechten tot systemen en applicaties periodiek beoordeeld?
Wordt de back-up procedure periodiek getest?


Is 2-factor authenticatie ingeregeld voor systemen en applicaties die van buitenaf benaderbaar zijn?

Worden beveiligingsupdates van systemen en applicaties uitgevoerd?
Zijn er maatregelen getroffen om in het geval van een IT-storing verder te kunnen werken en IT ook tijdig weer te herstellen?

4. Vragen over voorgevallen incidenten

Heeft u in het verleden te maken gehad met cybercrime?


Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel en als doelwit. Bij cybercrime kan worden gedacht aan het hacken van computers, om op deze manier in bezit te komen van bepaalde (gevoelige) data.

Zo ja, welke vorm?
Hoeveel procent van uw IT-kosten wordt besteed aan beveiliging?
Wilt u meer informatie over het onderwerp van deze enquête en/of wilt u hier een vrijblijvend gesprek over?

De enquêteresultaten worden uitsluitend voor dit project gebruikt, met inachtneming van onze Privacy Statement.


Wilt u terugkoppeling op de uiteindelijke enquêteresultaten? Vult u dan onderstaand uw e-mailadres in:

Wilt u verder nog iets kwijt betreft deze enquête? U kunt onderstaand eventuele vragen en/of opmerkingen kwijt.

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Naam
E-mailadres
Bedrijf
Telefoonnummer

Project Partners:

Logo
Logo
Logo
Logo

Strategische Partners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Adres:

Stationsplein 4J
3331 JJ Zwijndrecht


Telefoonnummer:

+31 (0)78 76 20 798


E-mail:

info@cybernetwerk.nl