Resultaten enquête cyberweerbaarheid

Enquête cyberweerbaarheid

Het Cyber Netwerk Drechtsteden heeft onlangs een enquête uitgezet onder bedrijven in de regio met de volgende 2 doelen:

  • inventarisatie van begrip omtrent nut/noodzaak/belang van IT binnen de organisatie
  • vergroten van het bewustzijn inzake nut/noodzaak van beveiliging van IT binnen de organisatie

De resultaten van deze enquete zijn door HBO Drechtsteden, als partner van het Cyber Netwerk Drechtsteden, beoordeeld en vastgelegd in een rapport.

Enkele korte conclusies:

  • bij alle respondenten worden beveiligingsupdates van systemen en applicaties doorgevoerd
  • 92% van de respondenten geeft aan dat in hun bedrijf de gebruikersaccounts en de bijbehorende rechten tot systemen en applicaties periodiek worden beoordeeld
  • 85% geeft aan, dat de back-up procedure periodiek wordt getest

Desalniettemin geeft 37% van de respondenten aan niet zeker te weten of de IT beveiliging op orde is. Opvallend is, dat 44% van de respondenten aangeeft in het verleden te maken te hebben gehad met cybercrime. Ondanks dit, is het niet zo dat IT-beveiliging bij deze groep vaker op de agenda staat dan bij de anderen.

Het volledige rapport is hier als pdf te downloaden.