Cyber Day, the aftermovie

Een terugblik op de challenge van Cyber Netwerk Drechtsteden. Young Professionals gingen eind september in de Duurzaamheidsfabriek aan de slag met de uitdaging: Hoe kunnen we de menselijke factor beperken bij cyberdreigingen? De aftermovie is gemaakt door studenten van het Da Vinci college. 

Op 22 september werd de Cyber Challenge Dag gehouden in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. DE dag werd gevuld met een aantal sprekers en er werd een Cyber Challenge uitgevoerd waarin 3 teams van Young Professionals uitgedaagd werden om met een plan te komen voor (verdere) bewustwording rondom cyberweerbaarheid bij het regionale MKB. Nadrukkelijk werd daarbij gevraagd om eenvoudige, wellicht niet technische, ideeën die realistisch uitvoerbaar zijn en daarnaast eenvoudig
opschaalbaar. Liefst op basis van een “viraal” effect waarbij informatie wordt doorgegeven aan mede ondernemers.

Winnend idee

De drie teams kwamen met creatieve en uiteenlopende ideeën. Deze werden getoetst op haalbaarheid, effectiviteit en schaalbaarheid. Het winnende idee presenteerde een plan waarbij cyber weerbaarheid toegevoegd wordt aan het takenpakket van de BHV’er. Voordeel is dat deze persoon veelal al aanwezig is binnen MKB ondernemingen,
niet perse zeer ICT kundig is en eenvoudig benaderbaar voor collega’s.

De BHV’er kan bij complexe zaken doorverwijzen naar personen met ICT deskundigheid. Om de rol goed in te kunnen vullen is een stukje basis kennis nodig en reguliere updates rondom relevante kennis en ontwikkelingen. Daarnaast zou het mooi zijn om tools, cursussen, demo’s en technieken te gebruiken vanuit een betrouwbare landelijke BHV
Cyber database.

CyberDay 2020