5 inzichten op basis van symposium Agentschap Telecom

Als onderdeel van het online symposium ‘Opstap naar weerbaarheid’ organiseerde Agentschap Telecom vier online sessies om te netwerken en ervaring uit te wisselen. Hoe ga je om met het risico op uitval van digitale systemen binnen ketens van leveranciers en gebruikers? Hieronder staan vijf interessante inzichten uit de gesprekken.

1. De digitale transitie raakt de hele samenleving

De samenleving als geheel ondergaat een digitale transitie. Nieuwe risico’s die ontstaan door innovatie hebben grote impact op sectoren buiten de technische en IT branche waar de vernieuwing wordt geïnitieerd.

2. Digitale risico’s raken de fysieke wereld

Koppel fysieke en digitale continuïteit aan elkaar in je risicobeoordeling. Een digitale storing kan grote fysieke overlast veroorzaken. Denk aan uitval van verkeersignalering die files veroorzaakt of producten die bederven als de just-in-time logistiek hapert.

3. Complexiteit vraagt een integrale aanpak

Digitalisering leidt tot meer complexiteit, en complexiteit tot risico’s. Bekijk uitval met een integrale blik op bedrijf/dienst/product continuïteit. Op dit moment is cybersecurity de aanjager om dit onder de aandacht te brengen.

4. Afhankelijk maar zelf verantwoordelijk

Dienstverleners, leveranciers, intermediaire partijen en eindgebruikers zijn allemaal medeverantwoordelijk voor digitale weerbaarheid in hun keten, maar uiteindelijk moet je als organisatie zelf de weerbaarheid op orde hebben. Koop je digitale diensten in? Vraag je leverancier dan hoe hij en zijn ketenpartners weerbaarheid hebben geregeld.

5. Het blijft een centenkwestie

Het voorkomen van digitale uitval blijft een financiële afweging: wat kost bescherming versus hoe waarschijnlijk is uitval en wat kost een incident naar verwachting?

Bron: Digitale ronde tafels: vijf inzichten | Publicatie | Agentschap Telecom