Verkrijg inzicht in jouw belangrijkste cybersecurity risico’s voor slechts 250 euro

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland biedt het Cyber Netwerk Drechtsteden een verkorte cyberscan van twee dagen aan voor slechts 250 euro. Pak als bedrijf deze unieke kans en ontdek jouw grootste cybersecurity risico’s voordat het te laat is.

Het risico op een cyberincident is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Veel bedrijven weten niet goed hoe ze zich hiertegen moeten beschermen. Dit in combinatie met het toenemende gebruik van IT-systemen zorgt ervoor dat hackers gemakkelijk kunnen toeslaan. Een belangrijk startpunt van cybersecurity is het verkrijgen van inzicht in de grootste cybersecurity risico’s. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland biedt Cyber Netwerk Drechtsteden een beperkt aantal cyberscans aan voor bedrijven met omstreeks 20 tot 50 medewerkers in de regio Drechtsteden.

Krijg inzicht in jouw cybersecurity risico’s

De cyberscan heeft als doel om jouw bedrijf inzicht te verschaffen in de grootste cybersecurity risico’s. Je krijgt als organisatie passende adviezen over de wijze waarop deze risico’s structureel voorkomen kunnen worden. De cyberscan geeft in een centraal overzicht antwoord op de volgende vragen:   

  • Welke technische kwetsbaarheden zitten er in het netwerk van mijn organisatie (techniek)?
  • Welke kwetsbaarheden ontstaan er door het gedrag van medewerkers (mens)?
  • Op welke processen dient de organisatie zich o.a. te richten om cybersecurity structureel te verbeteren (proces)?

Onze aanpak

De aanpak voor de uitvoering van de cyberscan is dus gebaseerd op de 3 pijlers: mens, proces en techniek. Bij de uitvoering analyseren we de technische staat van de IT omgeving én beoordelen we de status van enkele noodzakelijke cybersecurity processen. De geconstateerde kwetsbaarheden, verbeterpunten en het actieplan bespreken wij met het management. Dit vormt de basis voor het structureel verbeteren van cybersecurity en het buiten de deur houden van hackers.

Uiteraard is het niet mogelijk om in één dag inzicht te krijgen in alle risico’s die gelden voor jouw organisatie. Deze scan geeft jouw bedrijf inzicht in de belangrijkste risico’s die je loopt en geeft duidelijkheid over de vervolgstappen die je als bedrijf kunt nemen. De scan is bedoeld voor bedrijven die afhankelijk zijn van IT, maar de kennis en kunde niet in huis hebben om de geldende risico’s te beperken.

Meld je aan voor de cyberscan, nu het nog kan!

(het aantal plaatsen is beperkt)