Cyberweerbaarheid in de logistieke sector

Op 5 juli 2022 vond een digitale kick-off bijeenkomst over cybersecurity in de logistieke sector plaats. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig. Zorgen voor digitale veiligheid is een gezamenlijke opgave die vraagt om een gezamenlijke aanpak. Dit kan de vorm krijgen van een cyberweerbaarheidscentrum, waarin kennis en dreigingsinformatie worden gedeeld, in samenwerking wordt opgeleid en eventueel gezamenlijk producten worden ingekocht.

Met de partijen aanwezig bij de kick-off bijeenkomst is gesproken over hoe een cyberweerbaarheidscentrum eruit kan komen te zien. Het cyberweerbaarheidscentrum kan zich in beginsel richten op logistiek in brede zin in de regio Zuid-Holland. In een later stadium kan het cyberweerbaarheidscentrum desgewenst worden doorontwikkeld naar een nationaal samenwerkingsverband.