Denk dus niet, dat het hier niet gebeurt…

Uit het onderstaande artikel in Het Algemeen Dagblad, dat is gebaseerd op cijfers van het CBS, blijkt dat het aantal gevallen van cybercrime in de regio de laatste tijd behoorlijk is toegenomen. Van elke 1000 Dordtenaren zijn er 136 doelwit geweest van koop- en identiteitsfraude, phishing, pinpasfraude en virussen. Dat is dus ruim meer dan 13%.

Ook als ondernemer gaan we hier ongetwijfeld vaker mee te maken krijgen. Dus blijf alert, want criminelen worden steeds creatiever. Had u bijvoorbeeld al eens gehoord van whaling, een manier om je via whatsapp met een onbekende telefoon voor te doen als een ander? Ook QR-codefraude blijkt steeds vaker voor te komen.

Dordtenaren vaker slachtoffer van cybercrime

Een groeiend aantal Dordtenaren zegt slachtoffer te zijn geworden van cybercrime. Van elke 1000 Dordtenaren zijn er 136 doelwit geweest van koop- en identiteitsfraude, phishing, pinpasfraude en virussen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat deed onderzoek onder 150.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. Van alle respondenten komen er 1841 uit Dordrecht, zo licht het CBS toe. Alle resultaten staan in de Veiligheidsmonitor.

QR-fraudecode

De cybercrime is sinds de vorige editie van de tweejaarlijkse enquête in Dordrecht flink toegenomen. In 2017 gaven nog ‘maar’ 89 op de 1000 Dordtenaren die meededen aan het onderzoek aan dat ze zichzelf zien als slachtoffer van cybercrime. Een groei van ruim 50 procent.

De toename is te verklaren door de enorme populariteit van internet. Veel zaken kunnen of moeten digitaal worden geregeld. Criminelen spelen daar al jaren op in en verzinnen steeds nieuwe manieren. Meest recente voorbeeld daarvan is de QR-fraudecode.

Door hun slachtoffers de blokjescode te laten scannen met hun mobiele telefoon of tablet, proberen de fraudeurs toegang te krijgen tot hun bankrekeningen. Als dat lukt, plunderen de oplichters de rekeningen.

Whaling

De criminelen hebben de aandacht verder uitgebreid naar mobiele telefoons. Een bekend voorbeeld is whaling. De criminelen doen zich via whatsapp voor als een bekende van iemand. Ze appen met een onbekende telefoon, omdat hun eigen mobiel zogenaamd verloren of kapot is, en vragen om geld.

Vaak geven de criminelen zich, na uitgebreid onderzoek via social media, uit voor een uithuizige jongere en benaderen ze familie of bekenden van die jongere waar ze een 06-nummer van kunnen achterhalen. Het rekeningnummer waarnaar het geld, via een Tikkie of link, moet worden overgemaakt, is echter van de criminelen.

Waar de cybercrime stijgt, daalt het totale aantal mensen dat slachtoffer is geweest van andere misdrijven wél. Gaf twee jaar geleden nog 16,6 procent van de ondervraagde Dordtenaren -qua aantal en samenstelling representatief voor de hele stad- dat aan, in de nieuwe Veiligheidsmonitor is dat gedaald naar 15,4 procent. In 2014 lag dat percentage nog op 24 procent.

Eerder dit jaar meldde de politie dat aan de jarenlange daling van het aantal geregistreerde misdrijven een einde is gekomen.

(Bron artikel: AD 03-03-20 / Niels Dekker)