Wat zijn je online kwetsbaarheden?

Cybercrime is overal. 1 op de 5 ondernemers krijgt ermee te maken, óók kleine bedrijven. KVK helpt je om stappen te zetten naar online veiliger ondernemen. Hoe kun je je beter weren tegen deze bedreigingen en wat zijn zoal de risico’s?

In deze praktische meetup gaan we samen met het Digital Trust Center (DTC) in op de kwetsbaarheid van je onderneming bij cyberaanvallen. Wat zijn zoal de belangrijkste risico’s? Wat van je bedrijf is voor een cybercrimineel interessant – bijv. gegevens van je klanten, je leveranciers – en hoe kan deze je werkprocessen verstoren zodat je bedrijf stil kan komen te liggen en je mogelijk losgeld moet betalen.

Door dit inzichtelijk te maken heb je meer zicht op hetgeen je moet investeren om in ieder geval de basisbeveiliging zo goed als kan op orde te krijgen en wat je moet doen als je met een incident te maken hebt.