De 5 basis principes van veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center heeft de 5 basis principes van veilig digitaal ondernemen in kaart gebracht en in een poster samengevat.

Veilig digital werken begint met bewustwording en er kan al veel bereikt worden door een aantal relatief eenvoudige stappen:

  1. Inventariseer de kwetsbaarheden
  2. Kies veilige instellingen
  3. Voer updates uit
  4. Beperk toegang
  5. Voorkom virussen en andere malware

Bijgaande poster van het Digital Trust Center is gratis te downloaden en te gebruiken.