Helaas weer een organisatie in de regio mogelijk slachtoffer van cybercrime

Op de site van woningcorporatie Trivire wordt gemeld dat zij mogelijk slachtoffer zijn van een cyberaanval.

Het is op dit moment nog niet precies bekend wat de omvang en impact hiervan is. Dit wordt nog nader onderzocht. Wel heeft men direct actie ondernomen om de systemen en gegevens veilig te stellen.

Mogelijk een datalek

In het systeem van Trivire zijn allerlei gegevens opgeslagen. Het is nog niet bekend of deze gegevens (of delen ervan) zijn ingezien of opgeslagen. Mogelijk is hier sprake van een datalek. Uit voorzorg is alvast melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle huurders van Trivire ontvangen hierover ook een brief.