MKB’er doet zelden aangifte van cyber criminaliteit

Uit een studie onder burgers en mkb’ers, uitgevoerd door onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Erasmus Universiteitdoen blijkt dat slechts veertien procent van de zelfstandigen en kleine ondernemers heil ziet in aangifte bij de politie. Zo lezen wij in een artikel van Computable. Opdrachtgever tot dit onderzoek was het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Wanneer wel aangifte wordt gedaan, leidt dit vaak tot ontevredenheid.

Weinig verschil aangiftebereidheid tussen burgers en mkb’ers

Volgens onderzoeker Steve van de Weijer verschillen mkb’ers qua aangiftebereidheid nagenoeg niet van burgers. Dit komt omdat privé en zakelijk gebruik van it bij deze groep door elkaar heen loopt.

Lees het volledige artikel op: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/7031137/250449/mkber-doet-zelden-aangifte-van-cybercriminaliteit.html